Čo je FMS?

Functional Movement Systems

-špeciálny diagnostický a tréningový program založený na vedeckých výskumoch, upravovaných a vylepšovaných viac ako 20 rokov
-hlavnou úlohou diagnostiky FMS je komplexne hodnotiť základne pohybové stereotypy človeka tvoriace prirodzený pohyb
-systém FMS je schopný okamžite hodnotiť obmedzenia a asymetrie pohybu v jednotlivých segmentoch tela, ktoré môžu byt príčinou zníženej efektivity funkčného a kondičného tréningu, pohybov v bežnom živote, ako aj príčinou zranení
-na základe hodnotenia pomocou určitých kritérií FMS systému je možné nastaviť obsah a konkrétne cvičenia v tréningu tak, aby sa spätne vybudoval správny pohyb a potrebná mobilita, stabilita a sila

Prečo sa diagnostikovať?

-jednoduché a rýchle testovanie
-kvalitnejšie vytvorenie cieleného tréningu
-zlepšená celková tréningová efektivita

Kto využíva FMS?

-FMS systém bol zahrnutý do batérie testov pre hráčov NHL (pre-draft combine)
-hráči NBA a NFL
-hráči klubu Bayern Mnichov a mnoho iných profesionálov, ktorí sa pripravujú pod vedením špičkových kondičných trénerov