„Niečo málo o pružnosti našich svalov“

Ako to v skutočnosti funguje? Bude mi stačiť návšteva posilňovne a postupné zvyšovanie váh pri cvičení k tomu, aby moje svaly boli nielen silné, ale aj flexibilné a pružné? Do určitej miery by sme mohli povedať aj áno. Aj keď je tu to všadeprítomné „ale“... Je tu ešte zopár malých drobností, na ktoré by som rád poukázal.

„Muscular strength“ alebo v našom krásnom jazyku preložené, „svalová pevnosť“ je sila alebo napnutie, ktoré sval vyvíja. Je to vlastne sila alebo napnutie, ktoré vynakladá skupina svalov k prekonaniu určitého odporu, či už v niekoľko krát po sebe idúcom alebo pri jednorazovom maximálnom výkone. Dôležitá a neoddeliteľná súčasť sprevádzajúca svalovú pevnosť je svalová pružnosť, schopnosť predĺžiť a zväčšovať sa v napnutí, ktorá sa nachádza v sťahujúcich, kontraktílnych elementoch kostrových svalov. Prirodzene, že tieto schopnosti majú svoje hranice. Rozpätie pružnosti alebo napätia je priamo úmerné schopnosti väziva odolávať pôsobiacim silám a návratu do pôvodného tvaru po uvoľnení záťaže. Pružnosť prepožičiava schopnosť využiť napätie alebo napnutie vrátiť sa alebo reagovať v pôvodnom pohybe (smere) s väčšou silou, efektívnejšie alebo oboje.

Je to základ pre pružnosť alebo schopnosť absorbovať energiu v rámci rozpätia ohybnosti svalov. Po uvoľnení záťaže a návratu väziva do pôvodného stavu pružnosť spôsobuje uvoľnenie energie. Študovanie pružnosti viedlo k pojmu „uložená energia pružnosti“ čo je obnovená (návratná) energia, ktorá vytváraná deformáciou viscoelastického väziva v excentrickej (kedy sa sval predlžuje) fáze pohybu. Táto energia je použiteľná v nasledujúcej sústredenej fáze svalovej aktivity. Energia pružnosti sa taktiež vysvetľuje ako mechanická energia, ktorú sval nerozptýli ako teplo, skôr absorbuje a uloží pre znovu využitie počas nasledujúceho aktívneho skráteného cyklu. Excentrická a koncentrická svalová činnosť sa zvyčajne objaví zároveň v kombinácii so svalovou funkciou nazývanou ako cyklus natiahnutia a skrátenia. Excentrické kontrakcie naťahujú dĺžku svalu a koncentrické kontrakcie ho skracujú. Väčšina pohybu vzniká z koncentrickej činnosti predchádzajúcej excentrickým proti pohybom. Toto všetko je schopnosť, ktorú využíva „plyometrický“ alebo odrazový tréning. Pri uplatnení takéhoto typu tréningu berte na vedomie, že výkon ľudských atletických schopností nikdy nie je iba výsledkom takých faktorov, ako je sila, rýchlosť, záťaž a natiahnutie. Výkon akéhokoľvek pohybu, plyometrického alebo iného je vo svojej podstate holistický. Je to zlúčenie všetkých takýchto faktorov. Pri rozvíjaní našej sily veľa mechanizmov poháňa a koordinuje kostrové svalstvo. Zlepšenie svalovej kontroly a reaktívnej sily súvisiace s odrazovým cvičením so zmenami v komplexnej neouromuskulárnej štruktúre a zmyslovo – motorickýh dráhach.

Toto sú malé poznatky toho ako to v skutočnosti s našimi svalmi je. Myslím, že týchto zopár riadkov vás utvrdilo v tom aby ste si obohatili svoj tréningový plán.

MiroVolám sa Miroslav Záhradný a som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Niekoľko rokov sa mi darí užívať si prácičku, ktorá je zároveň mojim koníčkom, kondičného trénera. Spolupracujem prevažne so športovou mládežou v rôznych odvetviach športu, ale aj s bežnou populáciou s ktorou sa spoločné pokúšame nachádzať zdravší a bezbolestnejší životný štýl. Mojim najväčším úspechom je samotný vyber mojej prácičky a rodina!:-)
Ukázať formulár na odpovede