Kids Camp

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK PRE MALÝCH VEĽKÝCH ŠPORTOVCOV

KidsCamp je športový krúžok pre deti od 6 do 9 rokov, ktorého náplňou je športová príprava zameraná najmä na:

- správne držanie tela,
- cviky pre zdravý chrbát,
- gymnastiku, atletiku a fitness,
- loptové a iné skupinové hry.

Deti si v rámci KidsCampu osvoja dôležité vlastnosti prospešné pre zdravý život, vrátane tímovej spolupráce a zdravej súťaživosti.

Tréningy prebiehajú pod vedením profesionálnych trénerov priamo v športovom areáli FitCamp na Drieňovej.

Ak vaše deti navštevujú ZŠ na Drieňovej, vyzdvihneme ich v školskom klube a po tréningu ich odvedieme späť do školy.

Cena?

20€/ mesiac

Platbu je potrebné uskutočniť vždy vopred a v plnej sume za nasledujúci mesiac. V prípade neúčasti dieťaťa na hodine nevzniká nárok na vrátenie peňazí.

Pre koho?

Deti od 6 do 9 rokov.

Kedy?

vždy v stredu
14:00 - 15:00

Kde?

FitCamp
Drieňová 11/A,
Bratislava

Kontakt

Kristína Ondrejičková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 904 820 902

Prihláste svoje deti na Kids Camp.

Vyplňte online formulár.