Tomáš Ištok

/
/
Tomáš Ištok

Tomáš Ištok

Vzdelanie:

Som úspešný absolvent 5-ročného študijného programu Kondičné trénerstvo vo výkonnostnom a vrcholovom športe na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Absolvoval som ďalšie certifikované školenia:

NASM – Certified Personal Trainer

Certifikát NASM CPT (Certified Personal Trainer) je renomovaným, medzinárodne uznávaným certifikátom v oblasti fitness, ktorý udeľuje organizácia National Academy of Sports Medicine (NASM). Certifikát potvrdzuje, že držiteľ má široké znalosti v oblasti vedy o cvičení, výživy, anatómie, fyziológie a návrhu tréningových programov pre klientov. Program certifikácie zahŕňa zložitý skúšobný proces, ktorý overuje schopnosti držiteľa pracovať s klientmi rôzneho veku a kondičného stavu.Certifikácia je akreditovaná organizáciami NCCA (National Commission for Certifying Agencies) a Europe Active – EHFA (European Health and Fitness Association).

NASM – Corrective Exercise SpecialistCertifikát NASM CES (Corrective Exercise Specialist) je určený pre profesionálnych trénerov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti a schopnosti v oblasti korekčného cvičenia. Program certifikácie zahŕňa pokročilé vzdelávanie v oblasti anatómie, fyziológie a biomechaniky. Držiteľ certifikátu NASM CES má schopnosti identifikovať dysbalancie, dysfunkcie a iné problémy s pohybovým aparátom, ktoré môžu byť príčinou limitovaného športového výkonu, bolesti a zranení. Vďaka týmto schopnostiam môže držiteľ certifikátu navrhovať a implementovať individuálne korekčné cvičebné programy, ktoré pomôžu klientom dosiahnuť správnu funkcionalitu a pohyblivosť. NASM – Performance Enhancement SpecialistCertifikácia NASM PES je určená pre odborníkov v oblasti fitness a tréningu, ktorí sa špecializujú na optimalizáciu športového výkonu u rôznych športovcov.  Od jednotlivcov s touto certifikáciou sa vyžaduje hlboké pochopenie anatómie, fyziológie a princípov tréningu relevantných pre športový výkon.

NASM vyvinula model Optimum Performance Training (OPT™) – systematický a progresívny prístup k návrhu fitness programov, ktorý zohľadňuje individuálne potreby, ciele a schopnosti jedinca. NASM OPT™ model v súčasnosti využívajú aj tréneri a elitní športovci v popredných športových organizáciách v Severnej Amerike, v MLB, NBA a v NHL.

Špecializácia:

Šport vnímam ako nevyhnutnú súčasť života človeka pre upevnenie zdravého tela a zdravej mysle. Ako aktívny športovec som mal od mladého veku blízko najmä ku kolektívnym športom, z ktorých spomeniem najmä ľadový hokej, futbal a volejbal. Vďaka dosiahnutému vzdelaniu a získaným skúsenostiam z jednotlivých športov či už z pohľadu športovca alebo z pohľadu trénera Ti dokážem zabezpečiť kvalitné služby ak je tvojím cieľom:

– individuálna kondičná príprava všeobecného alebo špecifického charakteru
– redukcia tuku a hmotnosti
– nabratie svalovej hmoty a získanie sily
– kompenzácia jednostranného zaťaženia a odstránenie svalových dysbalancií
– vypracovanie individuálneho tréningového programu

Komunikácia možná v slovenskom aj anglickom jazyku.

Moje skupinové hodiny vo FitCampe:

3 na 1

Kontakt:

info@fitcamp.sk
0910 955 595Osobný tréner je vhodný pre všetky vekové kategórie a rovnako pre všetkých klientov. Každý tréning je prispôsobený vašim požiadavkám, možnostiam a tomu, aby ste napredovali a dosiahli vytúžený cieľ.

Máte záujem o trénera? Vyberte si ho sami alebo si nechajte poradiť. Naša cena za “balíček” s osobným trénerom je 180€, pričom táto suma zahŕňa 8 individuálnych tréningov a rovnaký počet vstupov do fitka. Čo je ešte dôležitejšie, bez žiadnych dodatočných poplatkov.

Kontaktujte nás na info@fitcamp.sk a doladíme detaily.