/
Sedavé zamestnanie a jeho následky na organizmus človeka

Sedavé zamestnanie a jeho následky na organizmus človeka

Človek sa vývojom – antropogenézou, vyčlenil zo sveta zvierat a doslova sa postavil na nohy. Teda, svojim vývojom sme dostali do vienka schopnosti a možnosti pohybovať sa vzpriamenou chôdzou po dvoch končatinách, čo nás predurčuje pre pohyb.

V dnešnej dobe tak často sa vyskytujúca sedavá práca robí z ľudí nie človeka vzpriameného, ale človeka „sedavého- zhrbeného”, čo má za následok mnoho civilizačných chorôb, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka či obezita. Nepriaznivo pôsobí na zmeny v postúre držania tela, čo má za následok mnoho funkčných porúch pohybového systému.

Treba si uvedomiť, že uvádzané poruchy vo väčšine prípadov na seba nadväzujú a vytvárajú tak zreťazenia porúch, ktoré sa pri neodstraňovaní prehlbujú a znižujú tak kvalitu života.

Pri nesprávnom sedení sa často vyskytuje:

 • Predsunutie hlavy
 • Zdvihnutie a predsunutie ramien
 • Skrátenie hornej časti trapézov- bolesti v krku a bolesť hlavy
 • Vystúpenie jedného ramena smerom hore
 • Narušené postavenie lopatky- elevácia smerom hore (pri šoférovaní – ľavá paža na volante, práva paža na opierke resp. na riadiacej páke, práca za počítačom,..)
 • Odstavajúca tzv. vtáčia lopatka
 • Skolióza chrbtice
 • Zlá pohyblivosť v celom ramennom pletenci – znížený rozsah v ramennom kĺbe
 • Skrátenie prsných svalov – väčšinou pri manipulácii s pažami pred telom a pri nesprávnom nastavení lopatiek a horného pletenca rameného kĺbu
 • Vypadnutie hlbokého stabilizačného systému ľudovo nazývaný aj CORE
 • Bolesti chrbta v driekovej oblasti tzv. bolesti krížov
 • Prevaha hrudného typu dýchania
 • Oslabenie sedacích svalov
 • Oslabenie zadných stehenných svalov
 • Nestabilita kolenného kĺbu
 • Celkové atrofovanie stehenných svalov- znížená svalová sila tak potrebná pre každodenné potreby človeka, napr. pri zakopnutí silovo trénovaný jedinec vie rýchlejšie zareagovať na zakopnutie pri chôdzi a tak znížiť riziko úrazu, nehovoriac o tom, že pri silovom tréningu sa zvyšuje hustota kostí, čo má za následok silnejšie kosti a prevenciu pred zlomeninami, v neposlednom rade zmiernenie nábehu a oddialenie osteoporózy.

Prevencia

 • Strečovanie a uvoľnenie skrátených svalov a svalov s vyšším svalovým tonusom
 • Obnovenie mobility v kĺboch, ktoré stratili svoj funkčný rozsah
 • Zastabilizovanie kĺbov s nadobudnutou hypermobilitou
 • Posilnenie ochabnutých svalov
 • Osvojenie správnych pohybových vzorov
 • Osvojenie správneho dýchania
 • Aktivácia hlbokého stabilizačného systému

Je nutné povedať, že korekcie týchto degeneratívnych zmien vyžadujú špecifikácie, ktoré sa opierajú o anatomické poznatky a je ich potrebné odstraňovať systematicky, pod dozorom odborníkov, ktorí sú znalí v danej problematike. Prebudovanie zlých pohybových stereotypov na správne a obnovenie funkčnosti svalov vyžaduje čas a trpezlivosť, no tieto zmeny vám prinesú osoh v podobe životného komfortu a s ním spojeného predĺženia aktívneho a kvalitného života.